Eucharistia – význam a pokyny

Termín 1. sv. prijímania:

O prípravných stretnutiach pred 1. sv. prijímaním vás budeme elektronicky a v rámci nedeľných oznamov vopred informovať.

Formálna príprava sa skladá z týchto častí:

  • účasť na vyučovaní náboženskej výchovy + test
  • účasť na svätých omšiach pre deti a na nedeľných svätých omšiach a v prikázané sviatky.
  • aktívna výchova zo strany rodičov