Zlaté

V najstaršej obecnej kronike zo Zlatého sa uvádza, že rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený ešte pred rokom 1840. Vysvätený bol v septembri 1843. Pred kostolom rástli štyri veľké lipy, ktoré podľa písomnej zmienky dal zasadiť boháč Kaminský na hroby svojich štyroch detí. V súčasnosti je už len jedna. Boháč Kaminský pregazdoval celý svoj majetok a kronikár uvádza, že „ako bohatý prichádzal do Zlatého, tak chudobný odchádzal“.