Turíčna novéna 2022

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1, 12-14)

Po dvojročnej „covidovej pauze“ sa vďaka Bohu rozbehol vo farnostiach pastoračný program a bez vonkajších obmedzení sa môžeme opäť spoločne modliť, vzývať Ducha Svätého.

Do Gaboltova v jednotlivé dni prichádzali veriaci z farnosti so svojimi kňazmi podľa rozpisu v dekanáte. Spolu sme sa v ten deň modlili v Gaboltove za konkrétnu farnosť, ktorá tu doputovala. Cez modlitbu ruženca, sv. omše a adorácie sme prosili o dary a milosti Ducha Svätého pre konkrétnu farnosť.

Cítili sme, že to bol milostivý a požehnaný čas, kedy sa v modlitbe zjednotili farnosti v Bardejovskom dekanáte. Záverečnú nedeľnú sv. omšu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého celebroval bardejovský dekan vdp. Marek Kreheľ.