Sviatosť zmierenia

KEDY JE MOŽNÉ V NAŠEJ FARNOSTI PRIJAŤ SVIATOSŤ ZMIERENIA?

  • mimo prvopiatkového týždňa: vždy pol hodinu pred večernou svätou omšou (pondelok až sobota)

  • kedykoľvek na požiadanie