Rekonštrukcia strechy a fasády na farskom úrade v roku 2021