Sviatosti / pokyny

Krst – význam a pokyny

Eucharistia – význam a pokyny

Birmovanie – význam a pokyny

Manželstvo a pokyny

Kňazstvo

Sviatosť zmierenia

Pomazanie chorých