Kurov

Prvá zmienka o Kurove je v latisnekj listine z roku 1332, v ktorej sa uvádza, že v Kurovskom kostole bol v tomto roku farárom Jeroným („Jermus sacerdos Curo“) a ten odovzdával desiatok zi svojích farských príjmov pápežskej stolici. Na základe toho údaja je možne predpokladať, že obec, ktorá v roku 1332 mala kostol s farárom, existovala už pred týmto dátom, každopádne dvanástom, možno aj jedenástom storočí. Obec patrila Šarišskému panstvu. Jej pôvodnými obyvateľmi boli katolíci, pravdepodobne Slováci, i keď niektorí bádatelia pripúšťajú, že mohli byť aj Poliakmi.

V 17. storočí mal Kurov dva kostoly: rímsko-katolícky, ktorý bol murovaný a dodnes sa z neho zachovala socha Panny Márie z poslednej tretiny 12. storočia, druhý kostol – pravoslávny (neskôr grécko-katolícky), bol z dreva.