Púť mužov

Pravidelne koncom augusta sa koná v Gaboltove púť mužov. Historicky prvá sa uskutočnila v roku 2002.

Púť mužov 2015

Púť mužov 2016

Púť mužov 2017

Púť mužov 2018

Púť mužov 2019

Púť mužov 2022