Púť rómov

Od roku 1992 sa každú prvú augustovú nedeľu v Gaboltove stretávajú rómovia na svoju púť.

Púť rómov 2017

Púť rómov 2018

Púť rómov 2019

Púť rómov 2022

Púť rómov 2023