Gaboltov

Gaboltov je sídlom farnosti. Farský úrad je zároveň od roku 2001 miestom pôsobenia komunity redemptoristov.

Pastorácia farnosti, pútnického miesta, hlásanie ľudových misií, rôznych duchovných obnov, spovedná služba… sú prioritami našej služby.

V Gaboltove máme dva kostoly. Farský – zasvätený sv. Vojtechovi, ktorý je od 17. 7. 2011 vyhlásený za mariánsku diecéznu svätyňu. Kostol Krista Kráľa – domácimi nazývaný „dolný“, ktorý využívame najmä počas týždňa.