Hlavná púť 2020

Rok 2020 je príznačný ako pandemický rok. Z toho dôvodu sa po prvýkrát konala púť len na miestnej farskej a dekanátnej úrovni. Platili prísne bezpečnostné epidemiologické pravidlá kedy v exteriéri mohlo byť maximálne 1 000 ľudí.