Hlavná púť 2022

V sobotu 16. júla na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej otvoril Arcidiecéznu púť v Gaboltove o 11-tej hodine gaboltovský farár p. Tomáš Regeš , CSSR.


Nasledovala hodina Božieho milosrdenstva a modlitba posv. ruženca vo forme večeradla .

Počas celej púte sa vysluhovala sviatosť zmierenia.

Večernú slávnosť o 18-tej hodine celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. „ Je dobré, že nás dnes na toto pútnické miesto privádza túžba po duchovných hodnotách, pokání, modlitbe, vnútornom pokoji a vyrovnanosti a zážitku jednoty spoločenstva . Prišli sme tu, aby nám neunikali tie najdôležitejšie veci,“ začal svoj príhovor biskup Marek Forgáč.


Zdôraznil starobylé pomenovanie Panny Márie ako Matky života, ktorá je i dnes blízka životným situáciám, prístupná, súčasná a aktuálna v každej chvíli a každej potrebe. Učí nás chrániť život, uprednostňovať darovanie života pred vlastným pohodlím, či chrániť život hendikepovaných a slabých. Poukázal na potrebu hájiť v úcte a s milosrdenstvom opravdivú rodinu, ktorá má otca i mamu, pretože akékoľvek iné ideológie sú pre život slepou ulicou. Lepší svet môže prísť len cez zdravé a obetavé rodiny. Podľa jeho slov, globálne krízy sú síce obludné a pútajú našu pozornosť , ale najviac škody sa udeje tam, kde sa prežíva kríza rodiny . „Hľadajme a vytvárajme stále viac pokoja v našich rodinách. Dobrá rodina je ako bezpečný prístav, ktorom vždy môžeme bezpečne zakotviť a načerpať síl, lásky a rovnováhy. Rodina je viac ako celý svet.“


Program púte pokračoval sv. omšou novokňazov a koncertom skupiny Slnovrat.

Polnočnú sv. omšu celebroval P. František Boldy CSsR. Aj počas noci pokračoval program a v nedeľu dopoludnia záverečnú slávnosť mal diecézny administrátor Spišskej diecézy, biskup Mons. Ján Kuboš.