Príprava na birmovku

Najbližšie stretnutie je v piatok 7.10 o 19:15 na farskom úrade.