Podporte nás

Dobrodinci a sponzori, ktorí by chceli prispieť na pútnické miesto v Gaboltove alebo prispieť a podporiť konkrétne farské spoločenstvo v obci a projekty tam realizované môžete svoj finančný dar poukázať na účet:

oficiálny účet farnosti Gaboltov:
SK07 0900 0000 0000 8512 1548

oficiálny účet filiálky vo Sveržove
SK56 0900 0000 0050 5795 4967

oficiálny účet filiálky v Zlatom
SK34 0900 0000 0050 5836 4897

oficálny účet filiálky v Kurove
SK62 0900 0000 0051 2811 6996

Raz v mesiaci je obetovaná sv. omša v Gaboltove za dobrodincov pútnického miesta a farnosti.

Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať.