Projekty vo farnosti

Ochrana kultúrnej pamiatky – Sveržov

Realizácia: Máj – August 2021

Rozpočet: 6 800 €


Rekonštrukcia pútnického miesta v Gaboltove.

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Realizácia: Jún 2019

Investície z projektu

  • Úprava hygienických zariadení a prístrešku
  • Stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha
  • Vonkajšie osvetlenie
  • Nasvietenie kalvárie
  • Úprava chodníkov v pútnickom areáli
  • Inštalácia informačného systému pre pútnikov vrátane ozvučenia
  • Dobudovanie pitných fontán v areáli
  • Doplnkové vybavenie areálu stojanmi na bicykle a odpadkové koše


Archeologický výskum a sanácia vlhkosti kostola

Realizácia: jeseň 2017


Dokončenie vonkajšej rekonštrukcie kostola sv. Vojtecha

Realizácia: 2017 – 2018