Kňazi, ktorí pochádzajú z farnosti


Jozef Buranovský

pochádza zo Sveržova
narodený 2. 2. 1924
vysvätený 6. 6. 1950
zomrel 2. 1. 2009 – pochovaný vo Sveržove

Stanislav Radvanský

pochádza zo Sveržova vysvätený v Košiciach dňa 30. 8. 1997.
Pôsobí v Nižnej Šebastovej ako farár

Peter Ceľuch

pochádza zo Sveržova

Vysviacka: 20. 6. 1998 (Bardejov-Egídius)
Primície: 28. 6. 1998 (Sveržov)

Miesta pôsobenia:
1998 – Strážske
2000 – Bardejov (Egídius)
2001 – Jarovnice
2002 – Kňazský seminár (Košice)
2004 – Montabaur (Diecéza Limburg – Nemecko)
2008 – Königstein/Kronberg (Diecéza Limburg)
2008 – postgraduálne štúdium – St. Georgen (Frankfurt n./M.)
2011 – Slovenská farnosť sv. Gorazda – Frankfurt n./M. – Nemecko
2015 – Košice

Peter Halkoci

pochádza z Gaboltova.

Vysviacka: 16. 6. 2001, Košice
Inkardinovaný: Košická arcidiecéza, od 1.4.2012 Ordinarát OS a OZ SR

Miesta pôsobenia:
2001 – kaplán, Kračúnovce
2004 – kaplán, Hanušovce nad Topľou
2005 – väzenský kaplán, Sučany
2008 – väzenský kaplán, Želiezovce
2008 – väzenský dekan, Želiezovce
2010 – väzenský dekan, Nitra
2012 – väzenský kaplán, Ružomberok, čestný dekan

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. PhD, vojenský dekan

pochádza z Gaboltova

Vysviacka: 15.6.2002 Nitra
Inkardinovaný: Rád piaristov

Miesta pôsobenia:
2002 kaplán, Trenčín – piaristi
2003 výpomocný duchovný, Nitra – piaristi
2007 rektor kolégia a rektor kostola, Prievidza – piaristi
2012 – vojenský kaplán, Sereď
2015 – vojenský kaplán, UNFICYP Famagusta, Cyprus
2015 – vojenský dekan, Liptovský Mikuláš

Martin Ceľuch

pochádza zo Sveržova

Vysviacka: 14. 6. 2003 (Dóm Sv. Alžbety, Košice)

Miesta pôsobenia:
2003 – 2008 kaplán (St. Nicholas, Struthers, Ohio, USA)
2008 – 2011 postgraduálne štúdium – The Catholic University of America (Washington, DC, USA)
2011 – kaplán (Holy Family Parish, Poland, Ohio USA) zároveň Cirkevný súd diecézy Youngstown (Ohio, USA)

Prímície vdp. Martina Ceľuch 15. 6. 2003 vo Sveržove
Primície vdp. Petra Ceľucha 28. 6. 1998 vo Sveržove.
Primície vdp. Petra Halkociho 17. 6. 2001 v Gaboltove
Primície vdp. Tomáša Huďu 23. 6. 2002 v Gaboltove
Primície vdp. Stanislava Radvanského 31. 8. 1997 vo Sveržove

František Skonc

pochádza z Gaboltova

Vysviacka: 24. 6. 2017 – Podolínec

Miesta pôsobenia:
2017 – kaplán – Bratislava – Kramáre

Prímície vdp. Martina Ceľuch 15. 6. 2003 vo Sveržove
Primície vdp. Petra Ceľucha 28. 6. 1998 vo Sveržove.
Primície vdp. Petra Halkociho 17. 6. 2001 v Gaboltove
Primície vdp. Tomáša Huďu 23. 6. 2002 v Gaboltove
Primície vdp. Stanislava Radvanského 31. 8. 1997 vo Sveržove
Primície P. Františka Skonca 1. 7. 2017 v Gaboltove