Kňazi, ktorí pôsobia vo farnosti


P. Tomáš Regeš, CSsR

Vysviacka: 17. 6. 2006 Staré Hory

Miesta pôsobenia:
Staré Hory: 2006 – 2008
Banská Bystrica – Radvaň: 2008 – 2013
Gaboltov: 2013 –

P. Bystrík Letavy, CSsR

Vysviacka: 20. 6. 1999 Podolínec

Miesta pôsobenia:
Staré Hory: 1999 – 2004
Gaboltov: 2004 – 2008
Kostolná – Záriečie 2008 – 2013
Gaboltov 2013 –

P. Artur Bilyk, CSsR

Vysviacka: 30. 6. 2012 Podolínec

Miesta pôsobenia:
Gaboltov: 2012 – 2013
Frýdek-Mýstek: 2013 – 2016
Podolínec: 2016 – 2017
Svatá Hora: 2017 – 2019
Gaboltov:2019 –