Hlavná púť 2021

Gaboltov – hlavné pútnické miesto Košickej arcidiecézy – privítal 16. – 18.júla na sviatok Panny Márie Karmelskej, množstvo pútnikov z blízkeho a ďalekého okolia. Veriaci sem každoročne prichádzajú vzdať úctu Panne Márii Škapuliarskej a vyprosovať milosti pre seba a svoje rodiny.

Samotný program začal už v piatok o 10:00 úvodnou sv. omšou. Večernú sv. omšu spolu s chválami celebroval P. Michal Zamkovský CSsR. V homílii hovoril o tom, že sa všetci potrebujeme dostať do akéhosi rytmu viery, ten nás v živote (aj napriek zatvoreným kostolom) dennodenne drží vo vzťahu s Bohom. O jednotlivých krokoch, ktoré nám k nemu napomáhajú, príkladom svojho osobného svedectva, poukázal na osobnú modlitbu, Sväté písmo, sviatosti (z nich predovšetkým sv. zmierenia a Eucharistie) a spoločenstvo. Po sv. omši nasledovali piesne chvál a adorácia, ktorú doprevádzali mladí zo spoločenstva Rieka Života.

V sobotu púť pokračovala podľa programu. Po tzv. Hodine Božieho milosrdenstva, ruženci, Hodinkách o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a vešperách, slávnostnej večernej sv. omši predsedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Program pokračoval spoločnou adoráciou a v tento deň vrcholil prezentáciou o dejinách púti Bratstva sv. Škapuliara v Gaboltove a o 21:30 poslednou sv. omšou.

Záverečnej nedeľnej sv. omši tento rok predsedal Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Tak ako každý rok pre všetkých zúčastnených bola po každej sv. omši možnosť zapísať sa do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej.

Celá púť bola pripravovaná s ohľadom na protiepidemiologické opatrenia. Spovedalo sa len v exteriéri, nie v spovedniciach. Povinné bolo rúško a odstupy v rade pri čakaní na sv. spoveď. Redemptoristi a miestni veriaci ďakujú všetkým pútnikom za vytvorené modlitebné spoločenstvo.

Piatkovú večernú a nedeľnú slávnostnú sv. omšu, ktorú celebrovali P. Michal Zamkovský CSsR a košický pomocný biskup Marek Forgáč, vysielala TV Lux v priamom prenose. Rádio Lumen v priamom prenose vysielalo sobotnú večernú sv. omšu, ktorú celebroval košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober, a nedeľnú záverečnú sv. omšu. Záznamy sv. omší si môžete pozrieť z archívu: https://www.tvlux.sk/search/?q=gaboltov.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov