Odpustová slávnosť v Zlatom

Dňa 19.9.2021 sa konala odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Zlatom. Hlavným celebrantom a kazateľom bol dp. Marcel Záleha.

Kvôli zlej epidemiologickej situácii v okrese Bardejov sv. omša musela byť slúžená v exteriéri. I napriek chladnému a daždivému počasiu sme boli povzbudení jeho príhovorom, kde sa zamýšľal nad Máriou, ktorá stála pri Ježišovom kríži a ho sprevádzala. Je to paralela pre nás, kedy máme stáť pri niekom, kto nesie kríž. Stáť PRI kríži znamená stáť dobrovoľne a takto sprevádzať druhého s jeho krížom.