Turíčna novéna 2022

Turíčnu novéna sa konala v dňoch od 27.5 do 5.6.2022

Do Gaboltova v jednotlivé dni prichádzali veriaci z farnosti so svojimi kňazmi podľa rozpisu v dekanáte. Spolu sme sa v ten deň modlili v Gaboltove za konkrétnu farnosť, ktorá tu doputovala. Cez modlitbu ruženca, sv. omše a adorácie sme prosili o dary a milosti Ducha Svätého pre konkrétnu farnosť.

Cítili sme, že to bol milostivý a požehnaný čas, kedy sa v modlitbe zjednotili farnosti v Bardejovskom dekanáte. Záverečnú nedeľnú sv. omšu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého celebroval bardejovský dekan vdp. Marek Kreheľ.