Rekonštrukcia strechy a fasády na farskom úrade

Dlhší čas sme premýšľali s výmenou krytiny na streche farského úradu zo strany od hlavnej cesty. Dôvodom bol havarijný stav, zatekanie dažďovej vody do miestnosti na fare.

Preto po rôznych jednaniach a hľadaní najvhodnejšieho riešenia sme sa pustili do spomínanej výmeny. Po strhnutí pôvodnej krytiny sa ukázalo, že pôvodná tepelná izolácia je v dezolátnom stave. Jednak po zatekaní ale hlavne zničená po hlodavcoch. Na niektorých miestach bola realizovaná len v minimálnej miere. Preto sa položila i nová tepelná izolácia a vymenili sa aj trámy ktoré boli napadnuté červotočom alebo zvetrané od dažďovej a kondenzačnej vody.

Po oprave štablónov, podhľadov, keďže stálo už lešenie, tak sme opravili aj fasádu fary z dvoch strán. Kvôli tomu, že farská budova je postavená na základoch starej fary a pôvodne hydroizolácie už veľmi neslúžia svojmu zámeru, nebolo možné realizovať zateplenie. Na vonkajšej stene od vrchu Busov potrebujeme prerobiť elektroinštaláciu, rozvodovú skriňu a nájsť riešenie pre vlhkú severnú stenu aby sa mohlo potom pristúpiť k realizácii obnoveniu fasády aj na týchto vonkajších stenách.

Ďakujeme za realizáciu diela firme FARMA BUSOV, GABOLTOV.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste finančne prispeli na opravu a tiež za vaše modlitby, aby sa dielo mohlo zrealizovať.

Pán Boh zaplať.

Fotogaléria z rekonštrukcie.