Arcidiecézna púť v Gaboltove 2023

Každoročne si 16. júla pripomíname sviatok Panny Márie Karmelskej. V tomto roku bol dňom, keď v Gaboltove vyvrcholila arcidiecézna púť. Vďaka mimoriadne vydarenému počasiu sa po oba dni gaboltovského odpustu, ktorý prebiehal v dňoch 15. a 16. júla, na priestranstve okolo Kostola sv. Vojtecha, stretlo veľké množstvo pútnikov.

Počas dvojdňovej odpustovej slávnosti bol v Gaboltove prítomný aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ten v sobotu celebroval aj večernú svätú omšu, ktorou sa začal bohatý nočný program. Otec arcibiskup vyzdvihol fakt, že Gaboltov má tradíciu, svoj typický kolorit a vďaka množstvu pútnikov aj sľubnú budúcnosť. „Gaboltov zhromažďoval ľudí už od nepamäti. Dokonca aj v časoch totality, keď im boli kladené do cesty rôzne prekážky. Toto miesto sa ukazuje, ako skutočne premodlené, obľúbené a uložené v prekrásnom kraji. Ľudia to tu majú v úcte a odchádzajú povzbudení a snáď aj lepší.“

Program pokračoval sv. omšou s novokňazmi o 20:30. Po sv. omši mali bohoslovci z Kňazského seminára v Košiciach pekný program s osobným zdieľaním. Svätou omšou o polnoci, ktorú celebroval Dp. Andrej Kačmár vyvrcholil sobotný program. Nedeľu ráno už tradične otvorili Augustiniáni s mladými tradičným budíčkom a sv. omšou.

Nedeľnú hlavnú odpustovú sv.omšu celebroval vzácny hosť – nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Ten už aj v minulosti Gaboltov navštívil a odišiel z tohto miesta povzbudený. Odkaz, ktorý chcel zanechať vo svojej homílii znel jednoducho – Nebojte sa! „Chcel som predovšetkým odovzdať posolstvo o tom, že ani v dnešnej – často tak zložitej dobe sa nemáme báť. Áno, sme konfrontovaní s ťažkosťami a problémami, ale stále sme v Božích rukách a Boh nás neustále sprevádza. Preto zostaňme ľuďmi nádeje a radosti. A uvedomme si, že nie sme to len my sami, kto chce pretvárať svet. Sme predovšetkým nástrojmi samotného Pána Boha, ktorý chce pretvárať tento svet na stále lepší a krajší.“

zdroj: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/arcidiecezna-put-gaboltov-2023