Púť mužov 2023

V nedeľu 20. augusta sa na mariánskom pútnickom mieste v Gaboltove konalo posledné z veľkých letných podujatí – Púť mužov. Táto púť, ktorá sa konala už po 19-krát, je organizovaná katolíckym spoločenstvom Marana Tha.

Stovky mužov sa tu stretlo v nedeľu 20. augusta, aby absolvovali zaujímavý celodenný program. Ten pozostával z dvoch častí. Dopoludnia muži absolvovali krížovú cestu v prírode. Nasledoval dopoludňajší blok chvál, prednáška a modlitby. 

Prednášajúcim bol Peter Herbeck (USA) z Renewal Ministries, ktorý je misionárom, horlivým kazateľom, spisovateľom, spoluzakladateľom katolíckej misijnej organizácie RENEWAL MINISTRIES a človek, ktorý rozbiehal evanjelizačnú konferenciu Oheň na Slovensku.

Kľúčovým posolstvom, ktoré chcel Peter slovenským mužom odovzdať bolo, že skutočným pánom ich života je Ježiš Kristus a muži by mali vidieť seba samých takých ako ich vidí Boh.

Popoludní pokračoval program ďalšími prednáškami a o 16-tej hodine Púť mužov vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval pomocný košický biskup, Marek Forgáč. V príhovore hovoril mužom o autorite a láske. To sú dve skutočnosti, ktoré by sa mali vyskytovať v živote každého muža predovšetkým otca:

Dnes žijeme dobu, ktorá je proti autorite a toto veľmi chýba. Najmä v rodinách to cítime, keď nie sú prítomní otcovia. Ak aj fyzicky prítomní sú, nie sú prítomní vo výchove a má to svoje dôsledky. Bez autority totiž nemôžeme hovoriť o výchove. Na druhej strane, autorita nemôže fungovať bez lásky. Potom sa totiž mení na surovosť. Muž sa nesmie báť ani prejavovať lásku, vďačnosť a úctu.“

Zdroj: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/put-muzov-gaboltov-2023

put_muzov2023