Krížová cesta

Zvykom bolo vždy 14.septembra sa pomodliť spolu krížovú cestu ako farnosť a sláviť sv. omšu na kalvárii v Gaboltove. Toho roku sme sviatok Povýšenia sv. Kríža neslávili na Kalvárii. 14.septembra sme boli na stretnutí so sv. Otcom buď osobne prítomní alebo prostredníctvom médií v Prešove av Košiciach.

Počasie bolo fajn v nedeľu 3.10. „také posledné dni babieho leta“ tak sme sa rozhodli pomodliť sa krížovú cestu spolu ako farnosť. Obetovali sme ju za odvrátenie pandémie, za napäté medziľudské vzťahy, ktoré spôsobuje súčasná situácia s pandémiou a za ochranu farnosti.